SECTIUNEA 1. SOCIETATEA ORGANIZATOARE

VIRALIS ONLINE S.R.L. organizeaza un concurs prin intermediul caruia orice BLOGGER roman poate sa intre in cursa pentru sumele de 900 lei (locul I), 700 lei (locul II), respectiv 500 lei (locul III) premii in valoare  totala de 2100 lei. Concursul este organizat de VIRALIS ONLINE S.R.L, iar toate obligatiile de natura fiscala sau de orice alta natura intra in sarcinile acesteia.

VIRALIS ONLINE S.R.L. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/598/2017, CIF RO 36947260, avand contul bancar RO78INGB0000999901540158 deschis la ING Bank.

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.

Concursul se va desfasura la nivel national,  in perioada 25 MAI – 1 IULIE 2017, pe pagina http://www.creditdex.ro/concurs/ din cadrul website-ului mentionat. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata concursului, prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: http://www.creditdex.ro/concurs/.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata concursului, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabila, pe site-ul mai sus menţionat.

SECTIUNEA 2. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la Concurs, persoanele interesate trebuie: Redacteze un articol din domeniul financiar/bancar/credite pentru unul dintre cele 42 de judete ale Romaniei.

Postul trebuie sa aiba urmatoarele elemente:

  • Blogul trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni;
  • Tematica articolului trebuie sa fie adiacenta domeniului financiar/bancar/credit;
  • In corpul articolului, autorul acestuia trebuie sa mentioneze numele blogger-ului unde a vazut invitatia la concurs;
  • Blogger-ul trebuie sa isi aleaga un judet care va constitui tema principala a articolului (vom publica update-uri zilnice in legatura cu disponibilitatea judetelor);
  • Participantii trebuie sa detina toate drepturile asupra articolelor inscrise in concurs, evitand in totalitate plagiatul;
  • In cadrul articolului trebuie sa existe un link catre pagina judetului selectat (toate judetele sunt disponibile aici: http://www.creditdex.ro/credit-in-orasul-tau/ )
  • Redirectionarea catre link trebuie sa aiba una din formele: credite in Prahova, credit rapid in Prahova, imprumut in judetul Prahova, credit judetul Prahova, top credite Prahova, etc.

La sfarsitul perioadei de concurs, din lista care cuprinde toti participantii si care va fi disponibila la in cadrul paginii concursului  si care s-au inscris in mod valabil si indeplinesc toate conditiile de participare se vor desemna castigatorii premiilor promotionale descrise in Sectiunea 4.

Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 4.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imaginile sau afirmatiile inscrise de participanti care contin injurii, expresii si/sau afirmatii/imagini jignitoare,discriminatorii, contrare bunelor moravuri si /sau ordinii publice, cu tenta obscena, sau care sunt susceptibile de a fi preluate din alte surse. De asemenea, daca Organizatorul va lua la cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare la Concurs sau nu, sau de orice actiune si/sau act de omisiune care ar putea avea (in opinia Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra concursului, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Concurs.

Astfel, participantii inscrisi in Concurs, sunt singurii raspunzatori atat in fata Organizatorului, cat si in fata oricarui tert ori autoritati, pentru imaginile sau afirmatiile folosite in cadrul website-ului www.creditdex.ro in acest Concurs, si vor raspunde in mod direct pentru orice plangere, cerere, sanctiune, amenda si/sau prejudiciu suportate si/sau aplicate Organizatorului, de catre vreun tert ori vreo autoritate.

Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a se putea depista inscrierile in Concurs ce contin limbaj/imagini jignitoare, discriminatoare, necorespunzatoare uzantelor, bunelor moravuri, ordinii publice sau contrare prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PREMIILE

In cadrul acestui Concurs se vor acorda urmatoarele premii: 900 lei (locul I), 700 lei (locul II), respectiv 500 lei (locul III) premii in valoare  totala de 2100 lei.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator (din lista de rezerve). In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 4. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor se va face la sfarsitul perioadei concursului, prin premierea celui mai popular blog inscris in concurs, celui mai calitativ articol inscris, cel de-al 3-lea premiu fiind acordat, prin tragere la sorti, unuia dintre restul participantilor.

Desemnarea castigatorilor se face la sfarsitul concursului, pe data de 1 iulie 2017, prin afisarea acestuia pe pagina concursului http://www.creditdex.ro/concurs/.  Un user se poate inscrie in concurs de oricate ori doreste. Participarea sa va fi luata in considerare o singura data.

Printr-un mesaj de raspuns pe care trebuie sa-l trimita Organizatorului la adresa de email concurs@creditdex.ro, potentialii castigatori trebuie sa confirme participarea la Concurs, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si un numar de telefon valid la care pot fi contactati dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului.

Netrimiterea mesajului de raspuns in termenul mentionat in articolul de mai sus, neconfirmarea participarii la Concurs, constatarea neindeplinirii unor conditiide participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator. In masura in care castigatorii desemnati indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci respectivul castigator va fi validat si va primi premiul la adresa de contact indicata Organizatorului.

Valoarea totala a premiilor este de 2100 RON. Premiile vor fi trasmise prin virament bancar.

SECTIUNEA 5. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizarea prezentului Concurs se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date. Participarea la acest concurs implica in mod expres si neechivoc ca datele transmise sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator in scopuri publicitare pe suport audio, foto, video. Prin participarea la concurs, participantii utilizatorii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca datele lor personale sa fie folosite in activitati de marketing ale organizatorului concursului, pentru validarea si acordarea premiului.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul concursului vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorii concursului vor fi anuntati pe pagina de concurs http://www.creditdex.ro/termeni-si-conditii-concurs/  in cel mult 7 zile lucratoare de la momentul validarii lor finale.

SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 8. LITIGII SI FRAUDE

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa:VIRALIS ONLINE SRL, Soseaua Virtutii, Nr.6, Sector 6, Bucuresti. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua inconsideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Participantii nu pot folosi in concurs mai multe conturi de blog, un participant se poate inscrie in concurs folosind un singur cont.

SECTIUNEA 9. DIVERSE

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa seconformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Decizia privind inscrierea in concurs implica acordul  prevederile din Termenii si Conditiile enuntate mai sus.